تخصصات ل esfj

به اطلاع اعضا محترم که قصد تمدید پروانه دارند میرساند : صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم تا پایان خرداد ماه 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی نخواهد داشت. คุณเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นและให้ความสำคัญกับการปรองดองสามัคคี คุณให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นและทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี งาน

2022-11-28
    ي عالم هنوني
  1. ا/ هالة حنفي
  2. Box 5299 Amman – 11183
  3. ـ تسيير التقنيات الحضرية ـ
  4. What is an ESFJ like? ESFJs have high expectations for others